Obsługa prawna firm

W ramach obsługi prawnej firm i doradztwa korporacyjnego, oferujemy pomoc w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw już funkcjonujących na rynku, jak i dopiero powstających podmiotów gospodarczych. Doradzamy wybór odpowiedniej formy prawnej dla wybranego profilu działalności. Pomagamy w tworzeniu i rejestracji podmiotów, zwracając uwagę na doradztwo w zakresie optymalnego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego skonstruowania umowy spółki lub statutu. Sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy w sporach z wierzycielami i dłużnikami, biorąc udział w negocjacjach. W ramach obsługi prawnej proponujemy również windykację należności i reprezentacje przed sądami i organami. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów. Możliwe jest również powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej.