Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego pomoc kancelarii skupia się przede wszystkim na:

  • reprezentacji przed organami administracji publicznej, w tym samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
  • pomocy prawnej w uzyskiwaniu stosownych wpisów, zezwoleń i koncesji.
  • reprezentowaniu klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzaniu wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego w szeregu spraw.

 


Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według dwóch zasad:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w przypadku stałej obsługi lub jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę,
  • Wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).

Zapraszamy do współpracy.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (4353)

Load Previous Comments