Prawo Administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego pomoc kancelarii skupia się przede wszystkim na:

  • reprezentacji przed organami administracji publicznej, w tym samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
  • pomocy prawnej w uzyskiwaniu stosownych wpisów, zezwoleń i koncesji.
  • reprezentowaniu klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzaniu wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego w szeregu spraw.
prawo pracy