Prawo Cywilne i Gospodarcze

Większość spraw naszych Klientów, którymi zajmuje się Kancelaria dotyczy materii prawa cywilnego i gospodarczego. W tym zakresie kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W tej niezwykle szerokiej gałęzi prawa oferujemy pomoc w zakresie:

 • sporządzania i składania pozwów i wniosków,
 • zastępstwa procesowego,
 • pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • porad prawnych,
 • prowadzenia spraw o zapłatę, dochodzenie wierzytelności,
 • spraw o odszkodowanie,
 • obsługi roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,
 • spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • spraw obejmujących prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa,
 • oraz wielu innych.
prawo pracy