Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje się między innymi reprezentacji Klientów w sprawach:

  • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez zachowania wypowiedzenia,
  • o przywrócenia do pracy, ustalenie stosunku pracy,
  • o odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy,
  • dotyczących stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.),
  • dochodzenie roszczeń dotyczących pracy kierowców zawodowych i nauczycieli,
  • sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy,
  • oraz szereg innych postępowań.
prawo pracy