Prawo Spadkowe

W tym zakresie Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe w szczególności:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku,
  • odrzucenie spadku,
  • ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
  • dokonanie spisu inwentarza,
  • zabezpieczenie spadku,
  • zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych.
prawo pracy